Jak załatwić dom opieki dla osoby starszej – co należy wiedzieć? Opieka nad osobą niesamodzielną, schorowaną, starszą, jest często bardzo ciężka. Wymaga zarówno sił fizycznych, jak i psychicznych. To ogromne obciążenie dla rodziny, najbliższych.  Niekomfortowo czują się z tego powodu także osoby starsze. Dlaczego? Gdyż nie chcą być dla swoich bliskich ciężarem. Na szczęście są w Polsce instytucje, gdzie można znaleźć wsparcie. Mowa o domu opieki dla osób starszych. 

Dla kogo dom opieki społecznej?

Szukając domu opieki społecznej trzeba zapoznać się z wieloma zasadami. Jakimi?

 1. Po pierwsze, aby senior mógł w nim zamieszkać – musi spełniać jasno określone kryteria zdrowotne. Umieszczenie w domu opieki  przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki. Powodami mogą być: choroby, niepełnosprawność czy wiek.
 2. Po drugie warunkiem koniecznym jest niemożność samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. A także brak możliwości zatrudnienia niezbędnej pomocy m.in. pielęgniarki lub opiekunki. Osoby potrzebujące stałej opieki bądź samotne mają największe szanse na przyjęcie. Są one kierowane do domu opieki społecznej, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania.

Natomiast jeśli chodzi o prywatne domy opieki – nie mają one specjalnych kryteriów, o miejsce może się więc starać każdy. Wystarczy posiadać jedynie odpowiednie fundusze.

Dom pomocy społecznej – jak załatwić?

Jak załatwić dom opieki dla osoby starszej - co należy wiedzieć?Dom pomocy społecznej, czyli DPS jest domem opieki dla seniora (osób starszych), ludzi chorych oraz niepełnosprawnych. Dla wszystkich tych, którzy z racji swojego wieku bądź stanu zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. DPS zazwyczaj prowadzą organy samorządowe tj. gminy i miasta. Pobyt w nim jest odpłatny. Kwota opłat jest ustalana co roku przez członków władz samorządowych. Podstawą do jej wyznaczenia jest wskaźnik średnich kosztów utrzymania. Pensjonariusz w pierwszej kolejności sam powinien regulować opłaty. Jednakże nie mogą być one wyższe niż  70% jego renty czy emerytury.

Jak natomiast uzyskać miejsce w domu opieki społecznej? Należy złożyć pisemny wniosek. Zrobić to może:

 • Osoba starsza bądź jej małżonek,
 • Przedstawiciel ustawowy.

Ponadto do DPS-u skierować może także również ośrodek pomocy społecznej lub sąd. Odbywa się to na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Do wniosku musi zostać dołączona decyzję o przyznaniu seniorowi renty lub emerytury. Niezbędna jest również zgoda na potrącanie z niej opłat za pobyt w DPS-ie.

Jak załatwić dom opieki dla osoby starszej?

W Polsce funkcjonują domy opieki dla osób starszych. Nazywane są często domami spokojnej starości. Ich głównym celem, tak jak w przypadku DPS, jest długoterminowa opieka nad osobami:

 • Starszymi,
 • Niepełnosprawnymi,
 • Chorymi.

Aby otrzymać miejsce w państwowym domu starców koniecznie jest dopełnienie formalności takich samych, jak w przypadku DPS-u. Koszty utrzymania są także podobne.

Warto wiedzieć, że istnieją niepubliczne domy opieki, które świadczą usługi komercyjne. Oferują:

 • Pobyt stały,
 • Pobyt dzienne,
 • Turnusy rehabilitacyjne.

Prywatny dom opieki, który w swojej ofercie ma pobyt dzienny świetnie się sprawdzi wśród seniorów. Dotyczy to tych, którzy są zdrowi oraz samodzielni, jednak potrzebują opieki i towarzystwa, kiedy domownicy przebywają poza domem w ciągu dnia. Z uwagi na wzgląd, że są to świadczenia komercyjne, nie potrzebne jest ani orzeczenie ani skierowanie.

Co należy sprawdzić przed wybraniem domu opieki?

Szukając najlepszego domu opieki seniora należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Czyli jakich?

 1. Po pierwsze – koniecznie rzucić okiem na infrastrukturę ośrodka. Czy pokoje i łazienki są dostosowane do osób starszych. Czy znajdują się tam windy dla niepełnosprawnych. Dzięki nim także seniorzy mogą się swobodnie przemieszczać. Zwiększa to także bezpieczeństwo podopiecznych takiego ośrodka.
 2. Po drugie – personel. Ważne jest jego doświadczenie, kwalifikacje, a przede wszystkim stosunek do pacjenta. W znacznym stopniu wpływa to na opiekę, stan psychicznych, samopoczucie oraz rezultaty rehabilitacji podopiecznego.
 3. Po trzecie sprzęt, jakim dysponuje ośrodek. Od niego zależy pielęgnacja oraz rehabilitacja seniora. Warto dowiedzieć się, czy w ośrodku znajdują  materace przeciwodleżynowe, specjalistyczne łóżka, urządzenia rehabilitacyjne oraz włączniki z czujnikiem ruchu.
 4. Po czwarte rehabilitacja, która wpływa pozytywnie na sprawność seniora. Jej brak, szczególnie dla osób, po udarze mózgu czy chorujących na SLA (stwardnienie zanikowe boczne), powoduje znaczne pogorszenie się stanu zdrowia.
 5. Po piąte – dostęp do specjalistów, jak np. logopeda, psycholog lub terapeuta zajęciowy. Bardzo ważna jest pomoc psycholog, dlatego musi się on pracować w domu opieki. Pacjent dzięki rozmowie z nim łatwiej przystosowuje się do nowego otoczenia. Ponadto może wyrazić swoje myśli czy obawy. Psycholog pomaga zaakceptować zmiany i zmotywować do życia.
 6. Po szóste – zapewnienie rodzinie stałego dostępu do informacji na temat stanu zdrowia seniora oraz sposobie realizacji opieki. Dzięki temu rodzina ma poczucie bezpieczeństwa, a ich stres związany z powierzeniem opieki nad bliską osobą instytucji zostaje złagodzony. Najlepiej, jeśli placówka znajduje się w niedużej odległości od domu. Sprzyja to częstszym odwiedzinom.